Ograniczanie spływu powierzchniowego, drenażu i wymywania

Spływ powierzchniowy i erozja oraz drenaż i wymywanie zale żą od wielu czynników na które użytkownik środków ochrony roślin nie zawsze ma bezpośredni wpływ. Ryzyko wystąpienia tych zjawisk może być jednak ograniczane poprzez wprowadzenie odpowiednich działań.

Dobra praktyka ograniczania zanieczyszczenia wód powierzchniowych środkami ochrony roślin w wyniku ich spływu powierzchniowego, drenażu i wymywania została szczegółowo opisana w poradnikach i instrukcjach dostępnych bezpłatnie  SPŁYW POWIERZCHNIOWY I EROZJA_PORADNIK.PDFSPŁYW POWIERZCHNIOWY _INSTRUKCJA POLOWA.PDFDRENAŻ I WYMYWANIE _DOBRA PRAKTYKA.PDF

Udostępnione materiały opisują istotę zjawisk oraz metody i przykłady działań zapobiegających zanieczyszczeniu wód z tych źródeł. Obejmują one:

 1. Sposób przygotowania gleby (zabiegi agrotechniczne na powierzchni gleby)
 • ograniczenie zabiegów uprawowych (np. uprawa bezorkowa)
 • pozostawienie gleby w okryciu (np. resztki pożniwne, międzyplony)
 • zapobieganie ugniataniu gleby i powstawaniu kolein
 • przygotowanie porowatej powierzchni siewnej
 • rozluźnianie zagęszczeń podglebia (np. podeszwy płużnej)
 • stosowanie uprawy konturowej/tarczowej
 • zwiększanie zawartości materii organicznej w glebie
 1. Uprawa roślin
 • stosowanie płodozmianu
 • stosowanie konturowego prowadzenia upraw pasowych
 • stosowanie corocznego międzyplonu
 • stosowanie wieloletniego międzyplonu
 • stosowanie podwójnego nasadzenia
 • poszerzenie uwroci pól (poprzeczniaków)
 1. Roślinne strefy buforowe buforowych:
 • śródpolne
 • w dolinkach spływu
 • wzdłuż linii brzegowej wód powierzchniowych
 • na granicy pól
 • wzdłuż dróg dojazdowych do pól
 • w formie trwałych żywopłotów
 1. Struktury rozpraszające i retencyjne
 • roślinna okrywa gleby
 • przerywanie ciągłości powierzchni gleby w uprawach rzędowych
 • płoty faszynowe wzdłuż linii brzegowej cieków wodnych
 • kanały z roślinnością
 • sztuczne stawy i tereny podmokłe
 1. Poprawne stosowanie środków ochrony roślin i nawozów
 • odpowiedni rodzaj i dawka środka (substancje o małej mobilności i krótkiej trwałości)
 • właściwy termin stosowania
 • uwzględnianie warunków pogodowych przed i po zabiegu
 • koordynacja programów ochrony i stosowanych środków z innymi użytkownikami w zlewni
 1. Nawadnianie
 • stosowanie nowoczesnych technologii
 • korzystanie z systemów wspomagania decyzji

• właściwy wybór terminu i dawek nawadniania

Pierwszy w Polsce raport na temat zrównoważonej żywności został właśnie opublikowany przez ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” i Accenture Polska. W badaniu wzięli udział przedstawiciele producentów i przetwórców żywności, sieci handlowych, banków finansujących rynek rolno-spożywczy oraz podmioty z sektora rolnego. Autorzy zapytali także Polaków, co sądzą o zrównoważonej żywności. Czym jest zrównoważona żywność? O zrównoważeniu można mówić tylko wtedy,…

czytaj dalej

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” wspólnie z ekspertami i praktykami rynku rolnego opracowało listę praktyk, która pozwala na stosowanie zasad rolnictwa zrównoważonego na co dzień. Wiedza na ten temat może być cennym wsparciem dla wszystkich rolników, którzy wykonując swoją pracę chcą jednocześnie dbać o środowisko i społeczność lokalną przy zachowaniu opłacalności produkcji rolniczej. Rolnictwo zrównoważone to wszelkie działania ograniczające wpływ…

czytaj dalej

Jaką odzież ochronną wybrać, aby zapewnić sobie lub pracownikom bezpieczeństwo podczas pracy ze środkami ochrony roślin, by sobie nie zaszkodzić? Jak wykorzystać cały preparat efektywnie i precyzyjnie, nie tracąc cieczy przez błąd w technice stosowania środków ochrony roślin? Na te i inne pytania dotyczące właściwego postępowania ze środkami ochrony roślin odpowiada cykl filmów edukacyjnych dostępnych teraz na platformie Akademia PSOR…

czytaj dalej

Baza wiedzy

Poszerz swoją wiedzę na temat stosowania środków ochrony roślin.

przejdź do biblioteki