Ograniczanie spływu powierzchniowego, drenażu i wymywania

Spływ powierzchniowy i erozja oraz drenaż i wymywanie zale żą od wielu czynników na które użytkownik środków ochrony roślin nie zawsze ma bezpośredni wpływ. Ryzyko wystąpienia tych zjawisk może być jednak ograniczane poprzez wprowadzenie odpowiednich działań.

Dobra praktyka ograniczania zanieczyszczenia wód powierzchniowych środkami ochrony roślin w wyniku ich spływu powierzchniowego, drenażu i wymywania została szczegółowo opisana w poradnikach i instrukcjach dostępnych bezpłatnie  SPŁYW POWIERZCHNIOWY I EROZJA_PORADNIK.PDFSPŁYW POWIERZCHNIOWY _INSTRUKCJA POLOWA.PDFDRENAŻ I WYMYWANIE _DOBRA PRAKTYKA.PDF

Udostępnione materiały opisują istotę zjawisk oraz metody i przykłady działań zapobiegających zanieczyszczeniu wód z tych źródeł. Obejmują one:

 1. Sposób przygotowania gleby (zabiegi agrotechniczne na powierzchni gleby)
 • ograniczenie zabiegów uprawowych (np. uprawa bezorkowa)
 • pozostawienie gleby w okryciu (np. resztki pożniwne, międzyplony)
 • zapobieganie ugniataniu gleby i powstawaniu kolein
 • przygotowanie porowatej powierzchni siewnej
 • rozluźnianie zagęszczeń podglebia (np. podeszwy płużnej)
 • stosowanie uprawy konturowej/tarczowej
 • zwiększanie zawartości materii organicznej w glebie
 1. Uprawa roślin
 • stosowanie płodozmianu
 • stosowanie konturowego prowadzenia upraw pasowych
 • stosowanie corocznego międzyplonu
 • stosowanie wieloletniego międzyplonu
 • stosowanie podwójnego nasadzenia
 • poszerzenie uwroci pól (poprzeczniaków)
 1. Roślinne strefy buforowe buforowych:
 • śródpolne
 • w dolinkach spływu
 • wzdłuż linii brzegowej wód powierzchniowych
 • na granicy pól
 • wzdłuż dróg dojazdowych do pól
 • w formie trwałych żywopłotów
 1. Struktury rozpraszające i retencyjne
 • roślinna okrywa gleby
 • przerywanie ciągłości powierzchni gleby w uprawach rzędowych
 • płoty faszynowe wzdłuż linii brzegowej cieków wodnych
 • kanały z roślinnością
 • sztuczne stawy i tereny podmokłe
 1. Poprawne stosowanie środków ochrony roślin i nawozów
 • odpowiedni rodzaj i dawka środka (substancje o małej mobilności i krótkiej trwałości)
 • właściwy termin stosowania
 • uwzględnianie warunków pogodowych przed i po zabiegu
 • koordynacja programów ochrony i stosowanych środków z innymi użytkownikami w zlewni
 1. Nawadnianie
 • stosowanie nowoczesnych technologii
 • korzystanie z systemów wspomagania decyzji

• właściwy wybór terminu i dawek nawadniania

Akademia PSOR – wiedza na temat środków ochrony roślin potwierdzona certyfikatem!

Jaką odzież ochronną wybrać, aby zapewnić sobie lub pracownikom bezpieczeństwo podczas pracy ze środkami ochrony roślin, by sobie nie zaszkodzić?…

czytaj dalej

Rolnictwo bezpieczne dla planety

Środki ochrony roślin odgrywają ważną rolę w rolnictwie i  trudno wyobrazić sobie nowoczesną uprawę bez ich stosowania. Niestety utarło się,…

czytaj dalej

Działamy kompleksowo rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój to jeden z najważniejszych celów współczesnego biznesu. Przyjęte w 2015 roku przez ONZ Cele Zrównoważonego Rozwoju mają na…

czytaj dalej

Baza wiedzy

Poszerz swoją wiedzę na temat stosowania środków ochrony roślin.

przejdź do biblioteki