Europejski Zielony Ład w kontekście przyszłości ochrony roślin był tematem przewodnim tegorocznej konferencji naukowej Instytutu Ochrony Roślin – PIB. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin po raz kolejny objęło patronat honorowy nad wydarzeniem.

Stosowanie środków ochrony roślin, szczególnie chemicznych, jest przedmiotem nieustającej debaty w przestrzeni publicznej. W ostatnich latach – szczególnie w obszarze strategii „Od pola do stołu” i bezpieczeństwa żywności. Czy możliwe jest wdrożenie założeń Europejskiego Zielonego Ładu i utrzymanie konkurencyjności polskiego rolnictwa? O tym m.in. mówiła ekspertka PSOR w trakcie wystąpienia „Między polityką a polem – działania producent w środków ochrony roślin na rzecz zrównoważonego rolnictwa”.

Powszechnie wiadomo, że istnieje potrzeba bardziej zrównoważonej produkcji żywności. Producenci środków ochrony roślin również nie mają co do tego wątpliwości. Obecnie, systemy żywnościowe w Europie są odpowiedzialne za około 10 proc. emisji gazów cieplarnianych i 1/3 emisji globalnych. Wszyscy jesteśmy zobowiązani do odegrania naszej roli w walce o złagodzenie negatywnych skutków zmian klimatycznych. Cele zrównoważonego rozwoju są słusznie ambitne, a wszystkie przeprowadzone analizy dotyczące wdrożenia założeń Europejskiego Zielonego Ładu wskazują na znaczenie inwestowania w innowacje w rolnictwie. Badania pokazują kluczową rolę rolnictwa zrównoważonego rozumianego jako rolnictwo precyzyjne i nowoczesne technologie cyfrowe. Wdrożenie zasad rolnictwa zrównoważonego pozwala rolnikowi stosować właściwą ochronę roślin, przy jednoczesnym ograniczeniu stosowanych środków ochrony roślin. Dostępne badania pokazują możliwość redukcji stosowania środków ochrony roślin średnio o 20 proc. Warto podkreślić, że już dziś polscy rolnicy stosują elementy rolnictwa precyzyjnego – upowszechnianie zasad Integrowanej Ochrony Roślin wpływa na ograniczenie zużywanych środków ochrony roślin. Działanie według tych zasad nie wymaga kosztownych inwestycji w nowoczesne urządzenia satelitarne.

Producenci środków ochrony roślin nie od dziś przywiązują bardzo dużą wagę do tego, w jaki sposób stosowane są oferowane przez nich produkty. Dlatego dokładają wszelkich starań, aby szerzyć wiedzę na temat odpowiedzialnego ich użytkowania. Co więcej, nasza branża stale wspomaga rolników, wdrażając innowacje, które zwiększają bezpieczeństwo stosowania preparatów. O działaniach producentów środków ochrony roślin na rzecz rolnictwa zrównoważonego można przeczytać w raporcie: „Klimat, środowisko, biznes. Działania producentów środków ochrony roślin na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

Współczesny rolnik stoi przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest wzrost liczby ludności i tym samym zwiększenie zapotrzebowania na żywność, przy jednoczesnym ograniczeniu przestrzeni i obowiązku ochrony środowiska naturalnego oraz różnorodności biologicznej. Rozwiązaniem jest rolnictwo zrównoważone oraz jego ważny element, czyli integrowana ochrona roślin. Koncepcja integrowanej ochrony roślin jest jedna, ale jej praktykowanie musi być traktowane indywidualnie i dopasowane do…

czytaj dalej

Europejski Zielony Ład w kontekście przyszłości ochrony roślin był tematem przewodnim tegorocznej konferencji naukowej Instytutu Ochrony Roślin – PIB. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin po raz kolejny objęło patronat honorowy nad wydarzeniem. Stosowanie środków ochrony roślin, szczególnie chemicznych, jest przedmiotem nieustającej debaty w przestrzeni publicznej. W ostatnich latach – szczególnie w obszarze strategii „Od pola do stołu” i bezpieczeństwa żywności. Czy…

czytaj dalej

Jednym z trzech kluczowych elementów modelu rolnictwa zrównoważonego jest efektywność ekonomiczna biznesu rolnego. Produkcja rolna powinna odbywać się z poszanowaniem środowiska i  być akceptowana społecznie – nie można jednak zapominać, że stanowi ona także źródło utrzymania rolników oraz dużej części mieszkańców polskiej wsi. Istotną korzyścią z wdrożenia zrównoważonych praktyk rolniczych jest zapewnienie długoterminowej stabilności finansowej gospodarstwa i podniesienie jego konkurencyjności…

czytaj dalej

Baza wiedzy

Poszerz swoją wiedzę na temat stosowania środków ochrony roślin.

przejdź do biblioteki