Owady wypierane przez człowieka ze swych naturalnych siedlisk potrzebują pokarmu i schronienia. Dobrostan zapylaczy jest wspólnym celem nas wszystkich, dlatego w ramach prowadzonej przez nas kampanii edukacyjnej #PomagamyPszczołomBezLipy już od dwóch lat zachęcamy całe społeczeństwo do tworzenia kwietnych łąk w najbliższym otoczeniu.

Owady pożyteczne, w tym również zapylacze, wspierają pracę na roli poprzez m.in. zwalczanie szkodników oraz zapylanie roślin. Dzięki aktywności owadów zapylających rolnicy otrzymują wyższe plony owoców, warzyw oraz roślin oleistych i białkowych. 264 gatunki roślin uprawianych na świecie jest całkowicie lub częściowo uzależnionych od zapylania, a około 1/10 masy żywności na świecie pochodzi z roślin zapylanych przez owady.

Jak więc zaprosić pożyteczne owady na swoją plantację?

  • Tworząc pasy kwietne roślin nektaro- i pyłkodajnych, które są bazą pokarmową dla dzikich zapylaczy. Warto zaplanować je tak, by tworzyły sieć naturalnych i półnaturalnych obszarów wokół gruntów rolnych. Najlepiej jest wysiewać połączenie roślin jednorocznych, zimotrwałych oraz wieloletnich kwitnących w różnych terminach – w ten sposób owady mają zapewniony pożytek i schronienie przez cały rok.
  • Stosując tylko oryginalne środki ochrony roślin, po dokładnej lekturze etykiety-instrukcji stosowania. Tylko wtedy rolnik ma pewność że środek zadziała prawidłowo.
  • Stosując się do ogólnych zaleceń i zasad stosowania środków ochrony roślin dotyczących minimalnych odległości od pasiek i cieków wodnych oraz stosując techniki ograniczające znoszenie.
  • Przestrzegając okresu prewencji, czyli w tym kontekście – czasu, który musi minąć od zakończenia zabiegu do oblotu pszczół. Zabiegi ochrony roślin zawsze wykonujemy upewniając się uprzednio czy pszczoły nie oblatują jeszcze uprawy.
  • Tworząc infrastrukturę dla owadów np. hotele dla pszczół na terenie gospodarstw, kopce
    ziemi, będące miejscem gniazdowania dzikich pszczół lub pozostawiając część powierzchni gospodarstwa w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego.
  • Wprowadzając pszczołę murarkę do sadów i stosując się do zasad Integrowanej Ochrony Roślin.
  • Nawiązując kontakt i podejmując partnerską współpracę z lokalnymi pszczelarzami. Jak taka współpraca może wyglądać? Wiele praktycznych informacji znajdziecie w poniższym filmie:

Każdy może wspierać owady zapylające „bez lipy”

Bez lipy, to znaczy mądrze – realnymi działaniami które wprost przekładają się na dobrostan zapylaczy. A ponieważ owadom brakuje przede wszystkim przestrzeni do życia i źródeł pokarmu, zachęcamy wszystkich do tworzenia przestrzeni przyjaznych dla zapylaczy. W sklepach dostępne są gotowe mieszanki roślin jednorocznych i wieloletnich atrakcyjnych dla owadów pożytecznych, które warto wysiewać nie tylko w ogrodzie czy wzdłuż pól uprawnych, ale także w donicach na balkonie lub tarasie!

Uważane za chwasty mniszek lekarski i koniczyna to także rośliny miododajne – warto zastanowić się dwa razy zanim zaczniemy je usuwać z trawnika. Nawet niepozorna wierzba, której kotki wiosną pokrywają się pyłkiem, jest świetnym pożywieniem dla pszczół na początku roku, kiedy potrzebują one źródeł białka. Rośliny miododajne, które można zasadzić w ogrodzie, na balkonie lub na terenach zielonych to między innymi popularne zioła takie jak mięta, bazylia, kocimiętka, lawenda, melisa, szałwia, tymianek, werbena czy wrzos.

Zachęcamy do podzielenia się zdjęciami pięknych łąk kwietnych na dedykowanym kampanii wydarzeniu na Facebooku – #PomagamyPszczołomBezLipy 2020!

Stosunkowo nowym rozwiązaniem zapobiegającym skażeniom miejscowym są zamknięte systemy wprowadzania środków ochrony roślin (ś.o.r.) do zbiornika opryskiwacza (ang. Closed Transfer Systems – CTS). Pozwalają one na maksymalne ograniczenie ryzyka kontaktu ze stężonym produktem, zapewniając zarówno bezpieczeństwo operatora jak i ochronę środowiska naturalnego przed skażeniem. Ponadto stosowanie zamkniętych systemów wprowadzania ułatwia pracę ze środkami ochrony roślin. Stosowanie rozwiązań CTS jest promowane…

czytaj dalej

To całościowe kompendium wiedzy na temat rolnictwa zrównoważonego opracowane przez ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”. Przewodnik Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” powstał przy udziale specjalistów z wielu dziedzin, zarówno rolniczych, klimatologicznych, społecznych, jak i finansowych. Treść Przewodnika jest aktualizowana na bieżąco, wraz ze zmianami zachodzącymi zarówno w najlepszych praktykach rolniczych jak i w dostępnej wiedzy, technologiach i regulacjach prawnych. Celem Przewodnika…

czytaj dalej

Pierwszy w Polsce raport na temat zrównoważonej żywności został właśnie opublikowany przez ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” i Accenture Polska. W badaniu wzięli udział przedstawiciele producentów i przetwórców żywności, sieci handlowych, banków finansujących rynek rolno-spożywczy oraz podmioty z sektora rolnego. Autorzy zapytali także Polaków, co sądzą o zrównoważonej żywności. Czym jest zrównoważona żywność? O zrównoważeniu można mówić tylko wtedy,…

czytaj dalej

Baza wiedzy

Poszerz swoją wiedzę na temat stosowania środków ochrony roślin.

przejdź do biblioteki