Pomoc lekarska w razie wypadku

W razie wypadku lub złego samopoczucia szybkość działania jest bardzo istotna. Natychmiast udaj się do lekarza i pokaż etykietę stosowanego produktu, gdyż zawiera ona informacje potrzebne do prawidłowego leczenia.

Kroki postępowania w przypadku zatrucia:

 • Wyprowadź poszkodowanego z miejsca zdarzenia.
 • Przeczytaj informacje „Warunki bezpiecznego stosowania środka” i „Pomoc medyczna” w etykiecie-instrukcji i zachowaj ją dla lekarza.
 • Zadbaj o to, aby osoba, która uległa zatruciu odpowiednio oddychała – w razie potrzeby zastosuj sztuczne oddychanie i wezwij pomoc.
 • Osobę poszkodowaną połóż na plecach z głową odchyloną do tyłu lub na bok w przypadku wymiotów – przy konwulsjach poszkodowany musi mieć otwarte usta. Jeśli jest zimno, nakryj kocem.
 • Przy zatruciu NIE WOLNO palić papierosów ani pić alkoholu.
 • W przypadku połknięcia środków ochrony roślin nie należy prowokować wymiotów chyba że tak zaleca etykieta produktu (pacjent musi być przytomny).
 • Jak najszybciej skonsultuj się z lekarzem i najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

Dużo łatwiej jest zapobiec zatruciu niż je leczyć Pamiętaj, aby ze środkami ochrony roślin obchodzić się bardzo ostrożnie i odpowiedzialnie:

 • Przechowuj środki ochrony roślin w oryginalnych opakowaniach, w zamkniętym i przeznaczonym tylko do tego celu pomieszczeniu, lub w specjalnej szafce.
 • Wyjaśnij dzieciom niebezpieczeństwo związane z dotykaniem lub próbowaniem niebezpiecznych produktów.
 • Zabezpiecz miejsce przechowywania środków przed dostępem osób postronnych, w tym szczególnie dzieci.
 • Nie przekraczaj przepisanych dawek produktu, stosując się zawsze do wskazówek na etykietach.

Stosuj wszystkie zalecane zasady bezpieczeństwa oraz środki ochrony indywidualnej.

Ośrodki toksykologiczne:

Gdańsk: 58 682 04 04

Kraków: 12 411 99 99

Lublin: 81 740 89 83

Łódź: 42 657 99 00

Poznań: 61 847 69 46

Rzeszów: 17 866 40 25

Sosnowiec: 32 266 11 45

Tarnów: 14 631 54 09

Warszawa: 22 619 66 54

Wrocław: 71 306 48 31

Współczesny rolnik stoi przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest wzrost liczby ludności i tym samym zwiększenie zapotrzebowania na żywność, przy jednoczesnym ograniczeniu przestrzeni i obowiązku ochrony środowiska naturalnego oraz różnorodności biologicznej. Rozwiązaniem jest rolnictwo zrównoważone oraz jego ważny element, czyli integrowana ochrona roślin. Koncepcja integrowanej ochrony roślin jest jedna, ale jej praktykowanie musi być traktowane indywidualnie i dopasowane do…

czytaj dalej

Europejski Zielony Ład w kontekście przyszłości ochrony roślin był tematem przewodnim tegorocznej konferencji naukowej Instytutu Ochrony Roślin – PIB. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin po raz kolejny objęło patronat honorowy nad wydarzeniem. Stosowanie środków ochrony roślin, szczególnie chemicznych, jest przedmiotem nieustającej debaty w przestrzeni publicznej. W ostatnich latach – szczególnie w obszarze strategii „Od pola do stołu” i bezpieczeństwa żywności. Czy…

czytaj dalej

Jednym z trzech kluczowych elementów modelu rolnictwa zrównoważonego jest efektywność ekonomiczna biznesu rolnego. Produkcja rolna powinna odbywać się z poszanowaniem środowiska i  być akceptowana społecznie – nie można jednak zapominać, że stanowi ona także źródło utrzymania rolników oraz dużej części mieszkańców polskiej wsi. Istotną korzyścią z wdrożenia zrównoważonych praktyk rolniczych jest zapewnienie długoterminowej stabilności finansowej gospodarstwa i podniesienie jego konkurencyjności…

czytaj dalej

Baza wiedzy

Poszerz swoją wiedzę na temat stosowania środków ochrony roślin.

przejdź do biblioteki