Pomoc lekarska w razie wypadku

W razie wypadku lub złego samopoczucia szybkość działania jest bardzo istotna. Natychmiast udaj się do lekarza i pokaż etykietę stosowanego produktu, gdyż zawiera ona informacje potrzebne do prawidłowego leczenia.

Kroki postępowania w przypadku zatrucia:

 • Wyprowadź poszkodowanego z miejsca zdarzenia.
 • Przeczytaj informacje „Warunki bezpiecznego stosowania środka” i „Pomoc medyczna” w etykiecie-instrukcji i zachowaj ją dla lekarza.
 • Zadbaj o to, aby osoba, która uległa zatruciu odpowiednio oddychała – w razie potrzeby zastosuj sztuczne oddychanie i wezwij pomoc.
 • Osobę poszkodowaną połóż na plecach z głową odchyloną do tyłu lub na bok w przypadku wymiotów – przy konwulsjach poszkodowany musi mieć otwarte usta. Jeśli jest zimno, nakryj kocem.
 • Przy zatruciu NIE WOLNO palić papierosów ani pić alkoholu.
 • W przypadku połknięcia środków ochrony roślin nie należy prowokować wymiotów chyba że tak zaleca etykieta produktu (pacjent musi być przytomny).
 • Jak najszybciej skonsultuj się z lekarzem i najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

Dużo łatwiej jest zapobiec zatruciu niż je leczyć Pamiętaj, aby ze środkami ochrony roślin obchodzić się bardzo ostrożnie i odpowiedzialnie:

 • Przechowuj środki ochrony roślin w oryginalnych opakowaniach, w zamkniętym i przeznaczonym tylko do tego celu pomieszczeniu, lub w specjalnej szafce.
 • Wyjaśnij dzieciom niebezpieczeństwo związane z dotykaniem lub próbowaniem niebezpiecznych produktów.
 • Zabezpiecz miejsce przechowywania środków przed dostępem osób postronnych, w tym szczególnie dzieci.
 • Nie przekraczaj przepisanych dawek produktu, stosując się zawsze do wskazówek na etykietach.

Stosuj wszystkie zalecane zasady bezpieczeństwa oraz środki ochrony indywidualnej.

Ośrodki toksykologiczne:

Gdańsk: 58 682 04 04

Kraków: 12 411 99 99

Lublin: 81 740 89 83

Łódź: 42 657 99 00

Poznań: 61 847 69 46

Rzeszów: 17 866 40 25

Sosnowiec: 32 266 11 45

Tarnów: 14 631 54 09

Warszawa: 22 619 66 54

Wrocław: 71 306 48 31

Działamy kompleksowo rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój to jeden z najważniejszych celów współczesnego biznesu. Przyjęte w 2015 roku przez ONZ Cele Zrównoważonego Rozwoju mają na…

czytaj dalej

Powtórka z bezpiecznej pracy ze środkami ochrony roślin! Rolniku, zapraszamy do Akademii PSOR

Rolnik to zawód, na którym ciąży duża odpowiedzialność. Produkuje żywność, która ma być bezpieczna i wysokiej jakości. Dobór narzędzi pracy,…

czytaj dalej

Nagradzamy najlepszą współpracę rolnika z pszczelarzem!

Owady zapylające pełnią niezwykle ważną rolę w ekosystemie – zapylają rośliny. To dzięki ich pracy możemy jeść wiele owoców i…

czytaj dalej

Baza wiedzy

Poszerz swoją wiedzę na temat stosowania środków ochrony roślin.

przejdź do biblioteki