Pomoc lekarska w razie wypadku

czytaj dalej

Wypadki – zetknięcie się z produktem

Ośrodki toksykologiczne: Gdańsk: 58 682 04 04 Kraków: 12 411 99 99 Lublin: 81 740 89 83 Łódź: 42 657…

czytaj dalej

Po skończonej pracy

W razie wystąpienia u pracowników objawów wskazujących na możliwość zatrucia, informuje się o tym niezwłocznie pracodawcę, który powiadamia najbliższe centrum powiadamiania ratunkowego lub zakład…

czytaj dalej

Używaj ciągnika z kabiną

Postępuj zgodnie z instrukcjami producentów na temat czyszczenia środków ochrony indywidualnej. Postępowanie przy praniu i czyszczeniu: Rękawice: Umyj wodą przed ich zdjęciem; Buty: Umyj…

czytaj dalej

Gogle

Ciągnik z kabiną zmniejsza potencjalne ryzyko wystawienia na działanie produktu: Badania przeprowadzone w różnych krajach dowodzą, że używanie traktora z kabiną przy stosowaniu środków ochrony roślin zmniejsza…

czytaj dalej

Maska

Stosując środki ochrony roślin używaj odpowiedniej maski/półmaski (zaopatrzonej w filtr AP2 lub AP3). Upewnij się, że maska jest dobrze dopasowana do twarzy. Dopasowanie półmaski jest…

czytaj dalej

Rękawice

Rękawice stanowią niezbędną ochronę dla osoby stosującej środki ochrony roślin. Używaj rękawic wystarczająco długich tak, aby zakrywały przedramię i skórę pomiędzy rękawicą a rękawem….

czytaj dalej

Ochrona podczas wykonywania zabiegu

Podczas stosowania środków ochrony roślin używaj odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Stosuj ochronę podczas aplikacji cieczy użytkowej, załóż przynajmniej kombinezon ochronny,…

czytaj dalej

System Zbiórki Opakowań

Systemem zbierania resztek opakowań po środkach ochrony roślin zarządza firma REMONDIS telefon infolinii 0 801 561 461 Celem systemu jest organizacja i zarządzanie zbiórką i przetwarzaniem…

czytaj dalej

Płukanie opakowań

Wypłucz trzykrotnie puste opakowania po środkach ochrony roślin. Procedura trzykrotnego płukania: Przelej całą zawartość opakowania do zbiornika opryskiwacza; Wypełnij opakowanie wodą do jednej czwartej jego objętości;…

czytaj dalej

Przygotowanie roztworu

Przygotuj ciecz użytkową zgodnie z zaleceniami w etykiecie-instrukcji. Przykładowe typy form użytkowych w Polsce*: CS (zawiesina kapsuł) DC (koncentrat dyspergujący) DP (proszek do opylania) EC (koncentrat do sporządzania…

czytaj dalej

Praca ze stężonym środkiem ochrony roślin

czytaj dalej

Etykieta środka

czytaj dalej