Ośrodki toksykologiczne: Gdańsk: 58 682 04 04 Kraków: 12 411 99 99 Lublin: 81 740 89 83 Łódź: 42 657 99 00 Poznań: 61 847 69 46 Rzeszów: 17 866 40 25 Sosnowiec: 32 266 11 45 Tarnów: 14 631 54 09 Warszawa: 22 619 66 54 Wrocław: 71 343 30 08 Udaj się do lekarza zawsze, kiedy poczujesz się źle,…

czytaj dalej

W razie wystąpienia u pracowników objawów wskazujących na możliwość zatrucia, informuje się o tym niezwłocznie pracodawcę, który powiadamia najbliższe centrum powiadamiania ratunkowego lub zakład opieki zdrowotnej. Symptomy, wskazujące na możliwość zatrucia: Ogólne: Osłabienie i zmęczenie; Skóra: Podrażnienie, pieczenie, nadmierne pocenie, plamy; Oczy: Kłucie, pieczenie, łzawienie, zamglona lub utrudniona widoczność, zwężone lub rozszerzone źrenice; Układ trawienny: Pieczenie w ustach i w gardle, nadmierne wydzielanie śliny, nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka; Układ nerwowy: Ból głowy, zawroty głowy,…

czytaj dalej

Postępuj zgodnie z instrukcjami producentów na temat czyszczenia środków ochrony indywidualnej. Postępowanie przy praniu i czyszczeniu: Rękawice: Umyj wodą przed ich zdjęciem; Buty: Umyj wodą po każdym dniu pracy; Daszek: Umyj wodą po każdym dniu pracy; Maska: Wyczyść wnętrze maski szmatką lub wilgotnym ręcznikiem (delikatny środek do mycia naczyń). Nie myj maski wodą; Maskę jednorazową wymień po każdym użyciu; Okulary ochronne/gogle: Umyj wodą po każdym dniu pracy; Regularnie zmieniaj kombinezony ochronne: Jednorazowego użytku…

czytaj dalej

Ciągnik z kabiną zmniejsza potencjalne ryzyko wystawienia na działanie produktu: Badania przeprowadzone w różnych krajach dowodzą, że używanie traktora z kabiną przy stosowaniu środków ochrony roślin zmniejsza o około 10 razy poziom narażenia operatora na kontakt z cieczą użytkową, ponieważ kabina chroni go przed czynnikami zewnętrznymi (czynniki atmosferyczne, obłok powstały podczas wykonywania oprysku). Kabiny powinny być certyfikowane i zatwierdzone po procedurze testowej oraz powinny posiadać tabliczkę identykfiacyjną odpowiednich organów certyfikujących oficjalnych agencji badawczych OCDE lub WE….

czytaj dalej

Stosując środki ochrony roślin używaj odpowiedniej maski/półmaski (zaopatrzonej w filtr AP2 lub AP3). Upewnij się, że maska jest dobrze dopasowana do twarzy. Dopasowanie półmaski jest bardzo ważne. Jeśli półmaska nie przylega szczelnie do twarzy, szkodliwe czynniki unoszące się w powietrzu mogą dostać się pod uszczelkę i do wdychanego powietrza. Nieprawidłowe stosowanie maski może stać się źródłem skażenia: Przeczytaj uważnie etykietę produktu i odpowiednio się zabezpiecz (warunki bezpiecznego stosowania); Stosuj maski/półmaski z filtrem A2 przeciwko…

czytaj dalej

Rękawice stanowią niezbędną ochronę dla osoby stosującej środki ochrony roślin. Używaj rękawic wystarczająco długich tak, aby zakrywały przedramię i skórę pomiędzy rękawicą a rękawem. Przed założeniem rękawic: Sprawdź czy rękawice nie mają wady: np. zlepienie, małe otwory lub drobne skazy; Sprawdź czy rękawice nie są rozerwane: zamknij ujście powietrza rękawicy (bez dmuchania w nią); zwiń i ściśnij rękawicę, żeby sprawdzić czy nie ulatuje z niej gdzieś powietrze. Dokładnie umyj i osusz dłonie; Rękawy kombinezonu ochronnego załóż na rękawice…

czytaj dalej

Podczas stosowania środków ochrony roślin używaj odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Stosuj ochronę podczas aplikacji cieczy użytkowej, załóż przynajmniej kombinezon ochronny, rękawice, buty i nakrycie głowy: Wszystkie środki ochrony indywidualnej muszą być certyfikowane (oznakowane symbolem CE); Używaj kombinezonu ochronnego, odpowiednio dobierz rozmiar kombinezonu (kat III, typ 4 ochrony przeciwchemicznej); Używaj rękawic wykonanych z materiału zapewniającego właściwą ochronę, najlepiej nitrylowych, (rękawice używane w kuchni lub w ogrodzie nie dają wystarczającej ochrony);…

czytaj dalej

Systemem zbierania resztek opakowań po środkach ochrony roślin zarządza firma REMONDIS telefon infolinii 0 801 561 461 Celem systemu jest organizacja i zarządzanie zbiórką i przetwarzaniem odpadów opakowań używanych w rolnictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Funkcjonowanie systemu w Polsce: Rolnicy otrzymują worki odpowiednie do zbierania opakowań po środkach ochrony roślin w miejscach sprzedaży tychże produktów; Rolnicy powinni tymczasowo zbierać odpady opakowań w miejscu prowadzenia działalności rolniczej, umieszczając je w dostarczonych uprzednio workach, i przechowywać w miejscu przechowywania środków…

czytaj dalej

Wypłucz trzykrotnie puste opakowania po środkach ochrony roślin. Procedura trzykrotnego płukania: Przelej całą zawartość opakowania do zbiornika opryskiwacza; Wypełnij opakowanie wodą do jednej czwartej jego objętości; Zamknij opakowanie i potrząsaj nim mocno przez kilka sekund; Wlej wodę z opakowania do zbiornika opryskiwacza; Powtórz dwa razy kroki od 2 do 4 Nigdy nie wyrzucaj pustych opakowań! Puste i trzykrotnie wypłukane opakowania po środkach ochrony roślin zawsze zwracaj w punkcie zakupu! Nigdy nie spalaj opakowań na terenach rolniczych lub w jakimkolwiek innym miejscu. Nigdy nie…

czytaj dalej

Przygotuj ciecz użytkową zgodnie z zaleceniami w etykiecie-instrukcji. Przykładowe typy form użytkowych w Polsce*: CS (zawiesina kapsuł) DC (koncentrat dyspergujący) DP (proszek do opylania) EC (koncentrat do sporządzania emulsji wodnej) EW (emulsja, olej w wodzie)  R (granule) ME (mikroemulsja) SC (koncentrat w postaci stężonej zawiesiny) SL (koncentrat rozpuszczalny) SP (proszek rozpuszczalny w wodzie) WG (granule do sporządzania zawiesiny wodnej) WP (proszek do sporządzania zawiesiny wodnej)   X Inne Przygotowanie cieczy użytkowej Przed przystąpieniem do przygotowania cieczy użytkowej dokładnie ustal potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość…

czytaj dalej