Jednym z trzech kluczowych elementów modelu rolnictwa zrównoważonego jest efektywność ekonomiczna biznesu rolnego. Produkcja rolna powinna odbywać się z poszanowaniem środowiska i  być akceptowana społecznie – nie można jednak zapominać, że stanowi ona także źródło utrzymania rolników oraz dużej części mieszkańców polskiej wsi.

Istotną korzyścią z wdrożenia zrównoważonych praktyk rolniczych jest zapewnienie długoterminowej stabilności finansowej gospodarstwa i podniesienie jego konkurencyjności na rynku. To niezwykle ważne z uwagi na cele Europejskiego Zielonego Ładu i wywołane tym zmiany w otoczeniu biznesowym. Dlatego Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” obok edukacji na temat zrównoważonych praktyk rolniczych wspiera gospodarstwa także w zakresie zarządzania aspektami ekonomicznymi.

Podstawowym celem działalności biznesowej jest maksymalizacja zysku. W gospodarstwie rolniczym kwestia ta wygląda jednak nieco inaczej. Poza funkcją generowania dochodu, gospodarstwo jest miejscem i środowiskiem życia, więc jego utrata ma podwójnie katastrofalne skutki. Dlatego tak ważne jest świadome zarządzanie, oparte na równowadze pomiędzy rozwojem a posiadaniem odpowiednich rezerw, pomiędzy nowymi a sprawdzonymi technologiami, pomiędzy tym, co sprzedaje się dzisiaj, a tym czego będzie oczekiwał rynek w przyszłości.

Z tego względu w ramach Przewodnika Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” przygotowany został dedykowany rozdział poświęcony stabilności finansowej. Obejmuje m.in. takie zagadnienia jak przyczyny utraty stabilności finansowej, znaczenie i zasady planowania oraz najczęściej popełniane błędy, ryzyko rolnicze, kalkulacja kosztów, dokumentacja pól, upraw i prowadzonych na nich zabiegów, uzyskiwanych wyników, ich ilości i jakości produkcji, kosztów produkcji wraz z usługami zewnętrznymi oraz poprawa rentowności gospodarstwa, w tym korzystanie z doradztwa.

Ponadto „ASAP” wspólnie z Bankiem BNP Paribas przygotowało listę 10 zasad, które przybliżają najważniejsze założenia równowagi ekonomicznej gospodarstwa rolnego stosującego zasady rolnictwa zrównoważonego. Należą do nich:

  • Planuj dokładnie. Planuj działania na podstawie dokładnej analizy swojego biznesu. Znajdź jego mocne i słabe strony, określ rzeczywiste potrzeby, uwzględnij przychody i koszty na cały sezon.
  • Rozwijaj gospodarstwo rozsądnie. Dostosuj plany i działania do możliwości i realiów rynku. Weryfikuj stale profil działalności, jednak nie dokonuj częstych i gwałtownych zmian kierunku produkcji.
  • Poszukuj wsparcia. Poszukuj dostępnego wsparcia finansowego (środki publiczne, dotacje UE, granty, gwarancje itp.).
  • Ucz się. Edukacja finansowa to napęd dla twojego biznesu. Tylko tak nauczysz się lepiej zarządzać finansami i w rezultacie zarabiać większe pieniądze. Inwestuj w poszerzanie swoich kompetencji.
  • Finansuj mądrze. Korzystaj z finansowania adekwatnego do potrzeb. Inwestycje finansuj kredytem długoterminowym i spłacaj go z wygenerowanych nadwyżek, a bieżącą działalność kredytem obrotowym. Przed inwestycją wypracuj i zgromadź odpowiedni wkład własny.
  • Wybieraj odpowiedzialnie. Korzystaj tylko z produktów i ofert dedykowanych dla twojego biznesu. Unikaj „szybkich” kredytów gotówkowych, drogich i niedostosowanych do produkcji rolniczej.
  • Ubezpieczaj majątek, uprawy, swoje życie i zdrowie, bo zdarzenia losowe są nieprzewidywalne. Dzięki temu zminimalizujesz ryzyko strat.
  • Komunikuj się. Rozmawiaj ze swoimi partnerami biznesowymi. Stale monitoruj realizację planów w gospodarstwie i koryguj je. Niezwłocznie informuj instytucję finansową – można dostosować spłaty do możliwości gospodarstwa.
  • Oszczędzaj. Oszczędzaj i odkładaj systematycznie ewentualne nadwyżki. Analizuj zasadność wszelkich wydatków.
  • Dbaj o pieniądze. Dbaj o płynność finansową w każdym momencie – jej brak to groźba bankructwa. Odkładaj systematycznie ewentualne nadwyżki.

 

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze rolnictwa zrównoważonego w Polsce.

Współczesny rolnik stoi przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest wzrost liczby ludności i tym samym zwiększenie zapotrzebowania na żywność, przy jednoczesnym ograniczeniu przestrzeni i obowiązku ochrony środowiska naturalnego oraz różnorodności biologicznej. Rozwiązaniem jest rolnictwo zrównoważone oraz jego ważny element, czyli integrowana ochrona roślin. Koncepcja integrowanej ochrony roślin jest jedna, ale jej praktykowanie musi być traktowane indywidualnie i dopasowane do…

czytaj dalej

Europejski Zielony Ład w kontekście przyszłości ochrony roślin był tematem przewodnim tegorocznej konferencji naukowej Instytutu Ochrony Roślin – PIB. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin po raz kolejny objęło patronat honorowy nad wydarzeniem. Stosowanie środków ochrony roślin, szczególnie chemicznych, jest przedmiotem nieustającej debaty w przestrzeni publicznej. W ostatnich latach – szczególnie w obszarze strategii „Od pola do stołu” i bezpieczeństwa żywności. Czy…

czytaj dalej

Jednym z trzech kluczowych elementów modelu rolnictwa zrównoważonego jest efektywność ekonomiczna biznesu rolnego. Produkcja rolna powinna odbywać się z poszanowaniem środowiska i  być akceptowana społecznie – nie można jednak zapominać, że stanowi ona także źródło utrzymania rolników oraz dużej części mieszkańców polskiej wsi. Istotną korzyścią z wdrożenia zrównoważonych praktyk rolniczych jest zapewnienie długoterminowej stabilności finansowej gospodarstwa i podniesienie jego konkurencyjności…

czytaj dalej

Baza wiedzy

Poszerz swoją wiedzę na temat stosowania środków ochrony roślin.

przejdź do biblioteki