Środki ochrony roślin odgrywają ważną rolę w rolnictwie i  trudno wyobrazić sobie nowoczesną uprawę bez ich stosowania. Niestety utarło się, że pestycydy winne są wszelkim negatywnym zmianom w środowisku. Tymczasem nie dość, że jest to uproszczenie, to jeszcze nieprawdziwe. Żaden środek ochrony roślin, który powoduje nieakceptowalne ryzyko dla ludzi i środowiska, nie przejdzie sita badań i rejestracji. Ponadto od ponad 20 lat producenci środków ochrony roślin działają na rzecz promocji odpowiedzialnego rolnictwa. Inicjatywy branży wpisują się w wiele obszarów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Dziś, w Światowy Dzień Ziemi, zaprezentowaliśmy raport „Klimat, środowisko, biznes” przedstawiający różne działania producentów środków ochrony roślin na rzecz zrównoważonego, nowoczesnego rolnictwa. Przedstawiamy w nim m.in. prowadzone przez Stowarzyszenie kampanie informacyjne, edukacyjne i szkoleniowe. Działania koncentrują się na czterech głównych obszarach:

Innowacje i inwestycje – producenci środków ochrony roślin inwestują w stworzenie nowych rozwiązań ochrony roślin tworząc m.in. biopestycydy i narzędzia cyfrowe.

Gospodarka o obiegu zamkniętym – od 17 lat pomagamy rolnikom we właściwym zagospodarowaniu opakowań po środkach ochrony roślin. O zasadach prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie Systemu Zbiórki Opakowań PSOR przeczytacie TU

Wiedza i bezpieczeństwo człowieka – prowadzimy liczne szkolenia na temat odpowiedzialnego zakupu i stosowania środków ochrony roślin poprzez m.in. filmy szkoleniowe w ramach Akademii PSOR.

Troska o środowisko naturalne – wspieramy bioróżnorodność i ochronę środowiska, zachęcając rolników do przyjęcia dobrych praktyk z myślą o ochronie wód i owadów pożytecznych, a konsumentów – do tworzenia miejsc przyjaznych owadom zapylającym w ramach akcji #PomagamyPszczołomBezLipy.

Więcej o inicjatywach producentów środków ochrony roślin przeczytacie w najnowszym raporcie „Klimat, środowisko, biznes”.

 

Współczesny rolnik stoi przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest wzrost liczby ludności i tym samym zwiększenie zapotrzebowania na żywność, przy jednoczesnym ograniczeniu przestrzeni i obowiązku ochrony środowiska naturalnego oraz różnorodności biologicznej. Rozwiązaniem jest rolnictwo zrównoważone oraz jego ważny element, czyli integrowana ochrona roślin. Koncepcja integrowanej ochrony roślin jest jedna, ale jej praktykowanie musi być traktowane indywidualnie i dopasowane do…

czytaj dalej

Europejski Zielony Ład w kontekście przyszłości ochrony roślin był tematem przewodnim tegorocznej konferencji naukowej Instytutu Ochrony Roślin – PIB. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin po raz kolejny objęło patronat honorowy nad wydarzeniem. Stosowanie środków ochrony roślin, szczególnie chemicznych, jest przedmiotem nieustającej debaty w przestrzeni publicznej. W ostatnich latach – szczególnie w obszarze strategii „Od pola do stołu” i bezpieczeństwa żywności. Czy…

czytaj dalej

Jednym z trzech kluczowych elementów modelu rolnictwa zrównoważonego jest efektywność ekonomiczna biznesu rolnego. Produkcja rolna powinna odbywać się z poszanowaniem środowiska i  być akceptowana społecznie – nie można jednak zapominać, że stanowi ona także źródło utrzymania rolników oraz dużej części mieszkańców polskiej wsi. Istotną korzyścią z wdrożenia zrównoważonych praktyk rolniczych jest zapewnienie długoterminowej stabilności finansowej gospodarstwa i podniesienie jego konkurencyjności…

czytaj dalej

Baza wiedzy

Poszerz swoją wiedzę na temat stosowania środków ochrony roślin.

przejdź do biblioteki