Stosunkowo nowym rozwiązaniem zapobiegającym skażeniom miejscowym są zamknięte systemy wprowadzania środków ochrony roślin (ś.o.r.) do zbiornika opryskiwacza (ang. Closed Transfer Systems – CTS). Pozwalają one na maksymalne ograniczenie ryzyka kontaktu ze stężonym produktem, zapewniając zarówno bezpieczeństwo operatora jak i ochronę środowiska naturalnego przed skażeniem. Ponadto stosowanie zamkniętych systemów wprowadzania ułatwia pracę ze środkami ochrony roślin. Stosowanie rozwiązań CTS jest promowane przez firmy fitofarmaceutyczne oraz producentów opryskiwaczy.

Dwa modele

Jednym z takich rozwiązań jest easyFlow. System ten ma postać adaptera, który zamontowany na opryskiwaczu, pozwala na przelanie i odmierzenie potrzebnej ilości środka ochrony roślin bezpośrednio z butelki do zbiornika opryskiwacza (patrz rysunek poniżej). Dostępne są trzy modyfikacje,w zależności od obsługiwanych najczęściej wielkości butli.

Inne rozwiązanie, Easyconnect-System, będący obecnie na etapie pilotażu, składa się z dwóch elementów: unikalnej zakrętki zamontowanej na pojemnikach i łącznika. System ten umożliwia zarówno precyzyjne odmierzenie cieczy roboczej, jak i dokładne wypłukanie butelki po zużyciu całej objętości, tym samym przyspieszając pracę z środkiem ochrony roślin.

Schemat działania zamkniętych systemów wprowadzania środków ochrony roślin do zbiornika opryskiwacza

 

Zobowiązania branży

Systemy CTS umożliwiają bezpośrednie przenoszenie środków ochrony roślin z ich oryginalnego opakowania do zbiornika opryskiwacza i dokładny pomiar objętości przenoszonej substancji chemicznej. Jednym ze zobowiązań producentów środków ochrony roślin przyjętych w 2020 roku jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym dostępu do zamkniętych systemów wprowadzania ś.o.r. do zbiornika opryskiwacza (Closed Transfer Systems) do 2030 r.

Więcej rozwiązań sprzyjających bezpiecznej pracy ze środkami ochrony roślin opisaliśmy w raporcie Klimat, środowisko, biznes, który można pobrać TUTAJ.

 

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, podczas uroczystej gali Konkursu KRUS Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, nagrodziło dziś rolników stosujących środki ochrony roślin w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. Finaliści ze wszystkich szesnastu województw otrzymali od PSOR zestawy odzieży ochronne j do wykonywania oprysków. Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy! Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, którego celem jest…

czytaj dalej

Stosunkowo nowym rozwiązaniem zapobiegającym skażeniom miejscowym są zamknięte systemy wprowadzania środków ochrony roślin (ś.o.r.) do zbiornika opryskiwacza (ang. Closed Transfer Systems – CTS). Pozwalają one na maksymalne ograniczenie ryzyka kontaktu ze stężonym produktem, zapewniając zarówno bezpieczeństwo operatora jak i ochronę środowiska naturalnego przed skażeniem. Ponadto stosowanie zamkniętych systemów wprowadzania ułatwia pracę ze środkami ochrony roślin. Stosowanie rozwiązań CTS jest promowane…

czytaj dalej

To całościowe kompendium wiedzy na temat rolnictwa zrównoważonego opracowane przez ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”. Przewodnik Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” powstał przy udziale specjalistów z wielu dziedzin, zarówno rolniczych, klimatologicznych, społecznych, jak i finansowych. Treść Przewodnika jest aktualizowana na bieżąco, wraz ze zmianami zachodzącymi zarówno w najlepszych praktykach rolniczych jak i w dostępnej wiedzy, technologiach i regulacjach prawnych. Celem Przewodnika…

czytaj dalej

Baza wiedzy

Poszerz swoją wiedzę na temat stosowania środków ochrony roślin.

przejdź do biblioteki