Stosunkowo nowym rozwiązaniem zapobiegającym skażeniom miejscowym są zamknięte systemy wprowadzania środków ochrony roślin (ś.o.r.) do zbiornika opryskiwacza (ang. Closed Transfer Systems – CTS). Pozwalają one na maksymalne ograniczenie ryzyka kontaktu ze stężonym produktem, zapewniając zarówno bezpieczeństwo operatora jak i ochronę środowiska naturalnego przed skażeniem. Ponadto stosowanie zamkniętych systemów wprowadzania ułatwia pracę ze środkami ochrony roślin. Stosowanie rozwiązań CTS jest promowane przez firmy fitofarmaceutyczne oraz producentów opryskiwaczy.

Dwa modele

Jednym z takich rozwiązań jest easyFlow. System ten ma postać adaptera, który zamontowany na opryskiwaczu, pozwala na przelanie i odmierzenie potrzebnej ilości środka ochrony roślin bezpośrednio z butelki do zbiornika opryskiwacza (patrz rysunek poniżej). Dostępne są trzy modyfikacje,w zależności od obsługiwanych najczęściej wielkości butli.

Inne rozwiązanie, Easyconnect-System, będący obecnie na etapie pilotażu, składa się z dwóch elementów: unikalnej zakrętki zamontowanej na pojemnikach i łącznika. System ten umożliwia zarówno precyzyjne odmierzenie cieczy roboczej, jak i dokładne wypłukanie butelki po zużyciu całej objętości, tym samym przyspieszając pracę z środkiem ochrony roślin.

Schemat działania zamkniętych systemów wprowadzania środków ochrony roślin do zbiornika opryskiwacza

 

Zobowiązania branży

Systemy CTS umożliwiają bezpośrednie przenoszenie środków ochrony roślin z ich oryginalnego opakowania do zbiornika opryskiwacza i dokładny pomiar objętości przenoszonej substancji chemicznej. Jednym ze zobowiązań producentów środków ochrony roślin przyjętych w 2020 roku jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym dostępu do zamkniętych systemów wprowadzania ś.o.r. do zbiornika opryskiwacza (Closed Transfer Systems) do 2030 r.

Więcej rozwiązań sprzyjających bezpiecznej pracy ze środkami ochrony roślin opisaliśmy w raporcie Klimat, środowisko, biznes, który można pobrać TUTAJ.

 

Współczesny rolnik stoi przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest wzrost liczby ludności i tym samym zwiększenie zapotrzebowania na żywność, przy jednoczesnym ograniczeniu przestrzeni i obowiązku ochrony środowiska naturalnego oraz różnorodności biologicznej. Rozwiązaniem jest rolnictwo zrównoważone oraz jego ważny element, czyli integrowana ochrona roślin. Koncepcja integrowanej ochrony roślin jest jedna, ale jej praktykowanie musi być traktowane indywidualnie i dopasowane do…

czytaj dalej

Europejski Zielony Ład w kontekście przyszłości ochrony roślin był tematem przewodnim tegorocznej konferencji naukowej Instytutu Ochrony Roślin – PIB. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin po raz kolejny objęło patronat honorowy nad wydarzeniem. Stosowanie środków ochrony roślin, szczególnie chemicznych, jest przedmiotem nieustającej debaty w przestrzeni publicznej. W ostatnich latach – szczególnie w obszarze strategii „Od pola do stołu” i bezpieczeństwa żywności. Czy…

czytaj dalej

Jednym z trzech kluczowych elementów modelu rolnictwa zrównoważonego jest efektywność ekonomiczna biznesu rolnego. Produkcja rolna powinna odbywać się z poszanowaniem środowiska i  być akceptowana społecznie – nie można jednak zapominać, że stanowi ona także źródło utrzymania rolników oraz dużej części mieszkańców polskiej wsi. Istotną korzyścią z wdrożenia zrównoważonych praktyk rolniczych jest zapewnienie długoterminowej stabilności finansowej gospodarstwa i podniesienie jego konkurencyjności…

czytaj dalej

Baza wiedzy

Poszerz swoją wiedzę na temat stosowania środków ochrony roślin.

przejdź do biblioteki