O projekcie

„Nie tylko plony potrzebują ochrony

Inicjatywa bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin pod hasłem „Nie tylko plony potrzebują ochrony” została zapoczątkowana przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin w 2008 roku. Celem kampanii jest informowanie oraz podnoszenie świadomości wszystkich użytkowników środków ochrony roślin na temat bezpiecznego stosowania tych produktów.

Kampania społeczna jest realizowana pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Jest finansowana ze środków Europejskiego Stowarzyszenia Środków Ochrony Roślin (ECPA). Dotychczas podobne kampanie zostały zrealizowane w Hiszpanii, Grecji i Portugalii.

Informacje o kampanii

Współczesne rolnictwo wymaga używania środków ochrony roślin. Dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych i bezpiecznych preparatów na nasze stoły trafia żywność najwyższej jakości, spełniająca wszelkie unijne standardy. Jednym z aspektów bezpieczeństwa przy stosowaniu środków ochrony roślin jest bezpieczeństwo operatorów wykonujących zabiegi.

Praca w gospodarstwie rolnym wiąże się z obowiązkiem przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa pracy. Dostępne dane pokazują, jak wiele w tym obszarze pozostało do zrobienia. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, kierując się troską o zdrowie osób przeprowadzających zabiegi fitosanitarne, uruchomiło szeroką kampanię społeczną. Głównym celem przygotowanych działań edukacyjnych i informacyjnych jest zwiększenie świadomości polskich rolników i sadowników na temat standardów bezpieczeństwa przy kontakcie ze środkami ochrony roślin, a przede wszystkim uwrażliwienie ich na konieczność wykonywania czynności w odpowiednio dostosowanej odzieży ochronnej (maskach, goglach, rękawicach itd.).

Nowoczesne środki ochrony roślin przy właściwym ich użytkowaniu są bowiem w pełni bezpieczne – wykorzystanie ich zgodnie z etykietą (instrukcją stosowania) daje gwarancję, że rolnik nie zostanie narażony na niekorzystne działanie zawartych w nich stężonych substancji chemicznych. Zakres niezbędnej ochrony uzależniony jest od wielu czynników, takich jak klasa toksyczności produktu, jego przeznaczenie, sposób użycia czy też warunki atmosferyczne.

Pilotażowym rejonem kampanii jest region warecko-grójecki, jeden z najbardziej nowoczesnych, jeśli chodzi o rozwój sadownictwa w Europie. W kolejnym etapie kampania obejmie obszar całego kraju.

PSOR przeprowadził wśród sadowników badania weryfikujące, czy i w jakim zakresie przestrzegane są zasady bezpieczeństwa w rolnictwie. Wynika z nich, że choć producenci rolni są przekonani o konieczności przeprowadzenia zabiegów ochronnych, mają nikłą wiedzę w zakresie bezpieczeństwa ich stosowania.  Oznacza to, że nie jest ona wystarczająco rozpowszechniana wśród rolników. Potrzebę podjęcia konkretnych działań mających na celu szeroką edukację rolników w tym temacie dostrzegli producenci środków ochrony roślin. Zauważają, że rolnicy często np. rezygnują z odzieży ochronnej, bo jest niewygodna, lub nie są świadomi konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Mając na uwadze znaczenie i wagę problemu, PSOR apeluje o przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin – gdyż „Nie tylko plony potrzebują ochrony”. Proponowane środki ochrony indywidualnej znajdą Państwo poniżej.

Lato sprzyja wypadkom – jak im zapobiegać?

Lato i wakacje to bardzo intensywny okres prac w gospodarstwie, dlatego w ostatni dzień roku szkolnego publikujemy List Prezesa KRUS…

czytaj dalej

Bezpieczna praca w gospodarstwie tematem konferencji w Lublinie

Innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pracy, ergonomia stanowisk pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie, innowacyjne metody przeciwdziałania zagrożeniom –…

czytaj dalej

Prezes KRUS apeluje do rolników

Prezes KRUS, Adam Sekściński zaapelował do rolników o zwracanie uwagi na bezpieczeństwo podczas pracy ze środkami ochrony roślin i nawozami….

czytaj dalej

Baza wiedzy

Poszerz swoją wiedzę na temat stosowania środków ochrony roślin.

przejdź do biblioteki