W skrócie

  • Inicjatywa bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin pod hasłem „Nie tylko plony potrzebują ochrony” została zapoczątkowana przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin w 2008 roku.
  • Celem kampanii jest informowanie oraz podnoszenie świadomości wszystkich użytkowników środków ochrony roślin na temat bezpiecznego stosowania tych produktów.
  • Kampania społeczna jest realizowana pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przy współpracy Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
  • Kampania jest finansowana ze środków Europejskiego Stowarzyszenia Środków Ochrony Roślin (ECPA). Podobne kampanie są zrealizowane w Hiszpanii, Grecji i Portugalii.

 

Chronisz swoje plony – chroń swoje zdrowie

Współczesne rolnictwo wymaga używania środków ochrony roślin. Dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych i bezpiecznych preparatów na nasze stoły trafia żywność najwyższej jakości, spełniająca wszelkie unijne standardy. Jednym z aspektów bezpieczeństwa przy stosowaniu środków ochrony roślin jest bezpieczeństwo operatorów wykonujących zabiegi.

Praca w gospodarstwie rolnym wiąże się z obowiązkiem przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa pracy. Dostępne dane pokazują, jak wiele w tym obszarze pozostało do zrobienia. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, kierując się troską o zdrowie osób przeprowadzających zabiegi fitosanitarne, uruchomiło szeroką kampanię społeczną. Głównym celem przygotowanych działań edukacyjnych i informacyjnych jest zwiększenie świadomości polskich rolników i sadowników na temat standardów bezpieczeństwa przy kontakcie ze środkami ochrony roślin, a przede wszystkim uwrażliwienie ich na konieczność wykonywania czynności w odpowiednio dostosowanej odzieży ochronnej (maskach, goglach, rękawicach itd.).

Nowoczesne środki ochrony roślin przy właściwym ich użytkowaniu są bowiem w pełni bezpieczne – wykorzystanie ich zgodnie z etykietą (instrukcją stosowania) daje gwarancję, że rolnik nie zostanie narażony na niekorzystne działanie zawartych w nich stężonych substancji chemicznych. Zakres niezbędnej ochrony uzależniony jest od wielu czynników, takich jak klasa toksyczności produktu, jego przeznaczenie, sposób użycia czy też warunki atmosferyczne.

 

Początki kampanii

W 2008 roku PSOR przeprowadził wśród sadowników badania weryfikujące, czy i w jakim zakresie przestrzegane są zasady bezpieczeństwa w rolnictwie. Wynikało z nich, że choć producenci rolni są przekonani o konieczności przeprowadzenia zabiegów ochronnych, mają nikłą wiedzę w zakresie bezpieczeństwa ich stosowania.  Oznaczało to, że nie jest ona wystarczająco rozpowszechniana wśród rolników.

Potrzebę podjęcia konkretnych działań mających na celu szeroką edukację rolników w tym temacie dostrzegli producenci środków ochrony roślin. Zauważyli, że rolnicy często np. rezygnują z odzieży ochronnej, bo jest niewygodna, lub nie są świadomi konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Pilotażowym rejonem kampanii był region warecko-grójecki, jeden z najbardziej nowoczesnych, jeśli chodzi o rozwój sadownictwa w Europie. Obecnie kampania ma zasięg ogólnopolski.

 

Mając na uwadze znaczenie i wagę problemu, PSOR apeluje o przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin – gdyż „Nie tylko plony potrzebują ochrony”!

PSOR wspólnie z KRUS już po raz kolejny nagrodziło bezpieczne gospodarstwa rolne

21 września br. podczas Agro Show w Bednarach odbyło się uroczyste podsumowanie XVI Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, którego organizatorem jest…

czytaj dalej

PSOR wspólnie z Bardowskimi w akcji edukacyjnej

Rolnik to zawód, na którym ciąży duża odpowiedzialność – produkcja i dostarczanie na rynek wysokiej jakości bezpiecznej żywności. Wybór narzędzi…

czytaj dalej

Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce

15 maja br. odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce” zorganizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy…

czytaj dalej

Baza wiedzy

Poszerz swoją wiedzę na temat stosowania środków ochrony roślin.

przejdź do biblioteki