więcej informacji
1

Etykieta środka

Etykieta środka

Etykieta to dokument zobowiązujący do konkretnego sposobu stosowania środka.

Etykieta określa m.in. uprawy, terminy i dawki, w jakich dany preparat można stosować. Opisuje również środki bezpieczeństwa.

Przeczytaj dokładnie wszystkie informacje – nie ulegaj złudzeniu, że dane znajdujące się na etykiecie są jednakowe dla wszystkich produktów.

więcej informacji
2

Praca ze stężonym produktem

Praca ze stężonym produktem

Przygotowując ciecz użytkową, pamiętaj o noszeniu środków ochrony osobistej.

Używaj wyłącznie certyfikowanych środków ochrony indywidualnej (z symbolem CE). Strój ochronny nie może być wykonany z materiałów, w które wsiąka ciecz.

Na etykiecie preparatu znajdziesz informację o potrzebnych środkach ochrony, takich jak: kombinezon, rękawice, maska, gogle/ekran ochronny, nakrycie głowy i obuwie.

Kombinezon ochronny – pamiętaj o wybraniu odpowiedniego typu kombinezonu (kat III, typ 4 ochrony przeciwchemicznej) oznaczone piktogramami:

Rękawice – używaj wielorazowych rękawic nitrylowych, flokowanych, które mają na opakowaniu piktogram dotyczący odporności chemicznej:

Obuwie ochronne – z gumy, winylu lub neoprenu. Załóż nogawki kombinezonu ochronnego na buty.

Maska – chroni drogi oddechowe, powinna to być półmaska z filtrem przeciwpyłowym P2 lub P3, półmaska z filtrem pochłaniającym A2 lub filtrująco-pochłaniająca z filtrami P2/A2.

Gogle lub ekran – chronią twarz i oczy.

więcej informacji
3

Przygotowanie roztworu

Przygotowanie roztworu

Zanim zaczniesz, oblicz proporcje środka ochrony roślin i wody.

Do zbiornika częściowo napełnionego wodą, przy włączonym mieszadle, wlej środek i uzupełnij wodą. Jeśli nie masz mieszadła hydraulicznego, ciecz wymieszaj mechanicznie.

Preparaty przechowuj i używaj z dala od dzieci i zwierząt. Przechowuj je tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Środki niewykorzystane przechowuj w oryginalnych opakowaniach.

więcej informacji
4

Płukanie opakowań

Płukanie opakowań

Płucząc opakowania, oszczędzasz pieniądze, dbasz o zdrowie i środowisko.

Jeśli zużywasz całość preparatu z opakowania, wlej go do zbiornika, a opakowanie koniecznie trzykrotnie przepłucz wodą, każdorazowo napełniając je wodą do ¼ objętości. Popłuczyny wlej do zbiornika opryskiwacza.

Płucząc opakowania, eliminujesz ryzyko przypadkowego kontaktu ze stężonym produktem. Ponadto w niewypłukanym opakowaniu może zostać nawet 5% preparatu.

więcej informacji
5

System Zbiórki Opakowań

System Zbiórki Opakowań

Opakowania po środkach toksycznych i bardzo toksycznych należy opłukać i zwrócić do sklepu.

Jak działa System PSOR?

 

 

 

Opakowania oznaczone minimum jednym z poniższych piktogramów należy oddać do sklepu.

Do czasu zwrotu opakowania przechowuj razem ze środkami ochrony roślin.

W ramach Systemu zbierane są również opakowania po innych substancjach niebezpiecznych używanych w rolnictwie, takich jak nawozy, produkty biobójcze – jeśli którykolwiek z poniższych piktogramów znajduje się na opakowaniu, musisz zwrócić je do sklepu:

Jak przygotować opakowanie do zwrotu?

Link do wyszukiwarki punktów odbioru.

systempsor.pl

więcej informacji
6

Ochrona podczas oprysku

Ochrona podczas oprysku

Stosuj ochronę podczas wykonywania zabiegu, załóż przynajmniej rękawice, kombinezon ochronny, buty i nakrycie głowy.

Odpowiednie ubranie ochronne podczas stosowania środków ochrony roślin to podstawa bezpieczeństwa operatora – zarówno kombinezon, gumowe buty, rękawice, jak i odpowiednia maska stanowią niezbędne elementy stroju roboczego i zawsze powinny być używane przy pracy ze środkami ochrony roślin.

Przygotowując się do zabiegu, należy też każdorazowo sprawdzić zalecenia na etykiecie stosowanego środka, upewnić się, że stan techniczny maszyn jest dobry, oraz uwzględnić warunki pogodowe.

Środki bezpieczeństwa podczas wykonywania zabiegów:

 • Wykonuj zabiegi wyłącznie sprawnym opryskiwaczem, mającym aktualne świadectwo obowiązkowych badań sprawności technicznej.
 • Zawsze zwracaj uwagę na warunki meteorologiczne, które mogą negatywnie wpłynąć na efektywność i bezpieczeństwo zabiegu:
 1. nie wykonuj zabiegów przy wietrze przekraczającym prędkość 4 m/s (znoszenie cieczy użytkowej może być niebezpieczne, jeśli wiatr zacznie wiać w kierunku operatora, w kierunku innych upraw, wody, zwierząt lub budynków mieszkalnych),
 2. niektóre produkty są łatwo zmywane przez deszcz (oznacza to, że po ich zastosowaniu potrzebują pewnego okresu bez opadów),
 3. unikaj stosowania środków ochrony roślin w najgorętszej porze dnia.
 • Nie jedz, nie pij i nie pal podczas zabiegu – nie spożywaj alkoholu w przeddzień, w dniu zabiegu oraz następnego dnia.
 • Ludzie i zwierzęta muszą znajdować się z daleka od miejsca zabiegu, gdy jest on wykonywany i po jego wykonaniu.
więcej informacji
7

Rękawice

Rękawice

Używaj wielorazowych rękawic nitrylowych, chroniących przed substancjami chemicznymi.

Rękawice – używaj wielorazowych rękawic nitrylowych, flokowanych, które mają na opakowaniu piktogram dotyczący odporności chemicznej:

 

Zakładanie rękawic:

 • Ważne, aby rękawice były długie i szczelne – przed założeniem sprawdź, czy nie mają wad ani otworów.
 • Przed założeniem rękawic dokładnie umyj i osusz dłonie – rękawy kombinezonu ochronnego załóż na rękawice i zaciśnij mankiety rękawów.

Zdejmowanie rękawic:

 • Przed zdjęciem rękawic zawsze umyj je pod bieżącą wodą – to przedłuża trwałość rękawic i zapobiega ich skażeniu od wewnątrz.
 • Zdejmując rękawice, pamiętaj, aby nie dotykać ich części zewnętrznej – nigdy nie wywracaj rękawic na lewą stronę, bo utrudni to ich ponowne użycie i skazi ich wnętrze.
więcej informacji
8

Maska

Maska

Maska powinna dobrze przylegać do twarzy. Informację, jaką maskę wybrać, znajdziesz na etykiecie środka.

Wybór odpowiedniej maski ma duże znaczenie – warto pamiętać o kilku najważniejszych kryteriach, które powinna spełniać:

 • być oznakowana symbolem CE z  czterema cyframi,
 • chronić przed pyłami i obłokami powstającymi podczas zabiegu oraz przed oparami organicznymi.

Wskazówki odnośnie do stosowania maski znajdują się na etykiecie produktu.

Zasady stosowania maski:

 • Upewnij się, że jest dobrze dopasowana do twarzy.
 • Maski jednorazowej używaj tylko jeden raz.
 • Sprawdź datę ważności filtrów na maskach wielorazowego użytku i wymień filtry lub maski, jeśli są zatkane (nasycone) lub uszkodzone.
 • Przerwij pracę i wymień maskę, jeśli poczujesz najsłabszy zapach, smak, ­­­­­­­­podrażnienie lub odczujesz trudności w oddychaniu.

Rodzaje dostępnych masek:

 • jednorazowe – oznaczone skrótem FF (filtr do twarzy),
 • maski wielokrotnego użytku wyposażone w specjalne wymienne filtry,
 • półmaska z filtrem przeciwpyłowym P2 lub P3,
 • półmaska z filtrem pochłaniającym A2,
 • półmaska filtrująco-pochłaniająca z filtrami P2/A2.
więcej informacji
9

Ciągnik z kabiną

Ciągnik z kabiną

Używanie ciągnika z kabiną 10-krotnie zmniejsza poziom narażenia operatora na kontakt z cieczą użytkową.

Ciągnik z kabiną zmniejsza potencjalne ryzyko ekspozycji operatora na działanie produktu. Kabiny powinny być certyfikowane i zatwierdzone po procedurze  homologacji ciągnika.

W kabinie ciągnika muszą znajdować się:

 • opakowanie nitrylowych rękawic jednorazowych – na wypadek konieczności zmiany ustawień opryskiwacza lub drobnej naprawy
  (np. zatkane dysze),
 • worek plastikowy na zużyte rękawice,
 • pojemnik z czystą wodą – aby natychmiast przemyć części ciała (oczy, dłonie, twarz), które miały kontakt z cieczą użytkową.

Po oprysku umyj ciągnik i opryskiwacz w specjalnie wyznaczonym miejscu.

Badania przeprowadzone w różnych krajach dowodzą, że używanie ciągnika z kabiną przy stosowaniu środków ochrony roślin 10-krotnie zmniejsza poziom narażenia operatora na kontakt z cieczą użytkową, ponieważ kabina chroni go przed czynnikami zewnętrznymi (atmosferycznymi, obłokiem powstałym podczas wykonywania zabiegu).

Kabiny powinny być certyfikowane i zatwierdzone po procedurze homologacji ciągnika oraz powinny mieć tabliczkę identyfikacyjną odpowiednich organów certyfikujących oficjalnych agencji badawczych OCDE lub WE.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych (Dz. U.  2002, poz. 896).

więcej informacji
10

Po skończonej pracy

Po skończonej pracy

Dbaj o czystość i dobry stan odzieży ochronnej – zgodnie z zaleceniami producentów.

Postępuj zgodnie z instrukcjami producentów na temat czyszczenia środków ochrony indywidualnej.

Postępowanie przy praniu i czyszczeniu:

 • Rękawice umyj wodą przed ich zdjęciem.
 • Buty umyj wodą po każdym dniu pracy.
 • Wnętrze maski wyczyść szmatką lub wilgotnym ręcznikiem (z użyciem delikatnego środka do mycia naczyń). Nie myj maski wodą.
 • Maskę jednorazową wymień po każdym użyciu.
 • Okulary ochronne/gogle umyj wodą po każdym dniu pracy.

Regularnie zmieniaj kombinezony ochronne:

 • Kombinezony jednorazowego użytku powinny być zmieniane po każdym dniu pracy.
 • Wymieniaj kombinezon wielokrotnego użytku w razie uszkodzenia. Nie należy przekraczać maksymalnej liczby prań.

Regularnie zmieniaj rękawice:

 • Rękawice jednorazowego użytku zmieniaj po każdym użyciu.
 • Rękawice wielokrotnego użytku myj zawsze po zabiegu i okresowo wymieniaj.

Postępowanie ze zużytymi środkami ochrony indywidualnej:

 • Dokładnie opłucz pod bieżącą wodą zużyty kombinezon, rękawice, okulary etc.
 • Wypierz kombinezon wielokrotnego użytku.
 • Zużyte, ale czyste środki ochrony indywidualnej wyrzuć do śmietnika wraz z innymi odpadami gospodarczymi.

Inne kroki:

 • Wymieniaj środki ochrony indywidualnej na nowe zgodnie z zaleceniami producenta.
 • Natychmiast wymień uszkodzone środki ochrony indywidualnej.
 • Przechowuj środki ochrony indywidualnej w suchym i czystym miejscu.
 • Powinieneś mieć co najmniej dwa komplety środków ochrony indywidualnej (jeden do użytku, a drugi zapasowy).
 • Przechowuj oddzielnie używane i zapasowe środki ochrony indywidualnej.

Ewentualnie – link do przetłumaczonej wersji tej aplikacji

więcej informacji
11

Wypadki – zetknięcie się z produktem

Wypadki – zetknięcie się z produktem

Jeśli zdarzy się zabrudzenie skóry, oczu czy połknięcie, konieczna jest natychmiastowa pierwsza pomoc i kontakt z lekarzem.

Podczas pracy ze środkami ochrony roślin miej zawsze w pobliżu czystą wodę.

 • W przypadku kontaktu środka ze skórą zdejmij poplamioną odzież i natychmiast dokładnie przemyj skórę wodą i mydłem.
 • Jeśli doszło do kontaktu środka z oczami, natychmiast przemyj je dużą ilością czystej bieżącej wody. Przemywaj przez co najmniej 10 minut. Bezzwłocznie skontaktuj się z lekarzem.
 • W przypadku połknięcia natychmiast skonsultuj się z lekarzem. Nie wywołuj wymiotów! Nie wolno pić, jeść ani palić papierosów. Lekarzowi pokaż opakowanie środka lub jego etykietę.
 • Do zatrucia może dojść również przez wdychanie oparów czy pyłu.

Co może wskazywać na zatrucie?

 • Ogólne: osłabienie i zmęczenie.
 • Skóra: podrażnienie, pieczenie, nadmierne pocenie, plamy.
 • Oczy: kłucie, pieczenie, łzawienie, zamglona lub utrudniona widoczność, zwężone lub rozszerzone źrenice.
 • Układ trawienny: pieczenie w ustach i w gardle, nadmierne wydzielanie śliny, nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka.
 • Układ nerwowy: ból głowy, zawroty głowy, mdłości, trudności w orientacji, niepokój, skurcze mięśni, senność, bełkotanie, utrata przytomności.
 • Układ oddechowy: kaszel, ból i ucisk w piersi, trudności w oddychaniu.

 

UWAGA: Objawy zatrucia mogą wystąpić dopiero po pewnym czasie od zetknięcia ze środkiem ochrony roślin.

Niepokojące objawy niezwłocznie zgłoś lekarzowi. Poinformuj pracodawcę o objawach – on powiadamia pogotowie lub najbliższe centrum opieki zdrowotnej.

Jeśli doszło do zanieczyszczenia wnętrza butów lub rękawic, zdejmij je i nie używaj ich ponownie. Wnętrza butów lub rękawic nie da się już odkazić ani wymyć!

więcej informacji
12

Pomoc lekarska w razie wypadku

Pomoc lekarska w razie wypadku

W razie wypadku lub złego samopoczucia szybkość działania jest bardzo istotna – natychmiast udaj się do lekarza i pokaż etykietę stosowanego produktu, gdyż zawiera ona informacje potrzebne do prawidłowego leczenia.

Kroki postępowania w przypadku zatrucia:

 

 • Wyprowadź poszkodowanego z miejsca zdarzenia.
 • Przeczytaj informacje Warunki bezpiecznego stosowania środka i Pomoc medyczna na etykiecie środka i zachowaj ją dla lekarza.
 • Zadbaj o to, aby osoba, która uległa zatruciu, odpowiednio oddychała – w razie potrzeby zastosuj sztuczne oddychanie.
 • Poszkodowanego połóż na plecach z głową odchyloną do tyłu lub na bok w przypadku wymiotów – przy konwulsjach musi mieć otwarte usta.
 • Jeśli pojawi się gorączka, podaj poszkodowanemu zimną wodę. Jeśli jest zimno, nakryj go kocem.
 • Przy zatruciu NIE WOLNO palić papierosów ani pić alkoholu.
 • W przypadku połknięcia środków ochrony roślin nie należy prowokować wymiotów, chyba że tak zaleca etykieta produktu (pacjent musi być jednak przytomny).
 • Jak najszybciej skonsultuj się z lekarzem i najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

 

Dużo łatwiej jest zapobiec zatruciu niż je leczyć – pamiętaj, aby ze środkami ochrony roślin obchodzić się bardzo ostrożnie:

 • Przechowuj środki ochrony roślin w zamkniętym pomieszczeniu.
 • Wyjaśnij dzieciom niebezpieczeństwo związane z dotykaniem lub próbowaniem niebezpiecznych produktów.
 • Nie przekraczaj przepisanych dawek produktu – zawsze stosuj się do wskazówek na etykietach.
 • Stosuj wszystkie zalecane środki bezpieczeństwa oraz ochrony osobistej.

 

Ośrodki toksykologiczne:

Gdańsk: 58 682 04 04

Kraków: 12 411 99 99

Lublin: 81 740 89 83

Łódź: 42 657 99 00

Poznań: 61 847 69 46

Rzeszów: 17 866 40 25

Sosnowiec: 32 266 11 45

Tarnów: 14 631 54 09

Warszawa: 22 619 66 54

Wrocław: 71 343 30 08

Najnowsze aktualności

wszystkie

Baza wiedzy

Poszerz swoją wiedzę na temat stosowania środków ochrony roślin.

przejdź do biblioteki